Pikavinkki

Löydä porukkasi: Tieteelliset verkostot ja yhdistykset

Oman yliopiston ja oman tiedekunnan sisältä voi saada hyvin tukea ja ideoita omaan tutkimukseen. On kuitenkin hyvä olla mukana myös muissa verkostoissa, jotka on ehkä muodostettu erityisesti tietyn tutkimusalan ympärille tai jotka kokoavat yhteen tietystä teemasta kiinnostuneita tutkijoita. On olemassa myös yleisiä, kaikille tutkijoille yhteisiä verkostoja, joissa keskustellaan esimerkiksi uramahdollisuuksista tai annetaan vertaistukea akateemisen arjen keskellä.

Tieteelliset yhdistykset kokoavat yhteen asiantuntijoita, jotka haluavat olla mukana viemässä omaa alaansa eteenpäin ja saada tietoa siitä, mitä itselle relevanttia tutkimusta muualla tehdään. Osa verkostoista on ”virallisia”, rekisteröityjä yhdistyksiä. Rekisteröidyillä yhdistyksillä on hallitus ja ne keräävät jäseniltään jäsenmaksuja, ja ne ovat velvollisia toimimaan tiettyjen sääntöjen puitteissa (esimerkiksi järjestämään vuosittaisen vuosikokouksen).

On olemassa myös epävirallisia verkostoja, jotka voivat toimia haluamallaan tavalla. Esimerkiksi Facebookissa toimii vertaistukiryhmiä, joiden sisällä keskustellaan akateemisesta urasta, ja joidenkin verkostojen ydintoimintaa on ylläpitää sähköpostilistaa, jonka kautta sen jäsenet saavat verkoston toiminnalle oleellista tietoa esimerkiksi tapahtumista ja apurahoista.

Kun jotkut verkostot pyrkivät ainoastaan tuomaan ihmisiä yhteen, toisilla on enemmän toimintaa: osa tieteellisistä yhdistyksistä järjestää säännöllisesti konferensseja tai symposiumeja, ja jotkut jopa julkaisevat vertaisarvioitua tieteellistä lehteä tai ainakin blogia. Jotkut yhdistykset kuuluvat suurempaan kokonaisuuteen, jolloin tämän pienemmän (usein kansallisen) yhdistyksen jäsenmaksulla pääsee jäseneksi myös kansainväliseen yhdistykseen ja voi nauttia sen antamista eduista.

Pelkästään yhdistyksen jäsenenä oleminen ei välttämättä tuo tutkijan elämään paljonkaan. Ei ole mielekästä maksaa seuran jäsenyydestä ilman, että sille saa mitään vastinetta. Verkostoon tai yhdistykseen liittyminen kannattaa, jos sen toiminnassa on ainakin jollain tavalla mukana. Suomessa piirit ovat pienet, ja niin on suurin osa verkostoistakin. Jo pienelläkin aktiivisuudella – tapahtumiin osallistumisella tai yhdistyksen toimintaa seuraamalla – on mahdollista päästä paremmin sisään oman tieteenalan verkostoon, ja kasvattaa henkilökohtaista verkostoaan.

Verkostolista

Alla on päivittyvä lista (Suomen sisällä toimivista) tieteellisistä verkostoista ja yhdistyksistä. Se on epätäydellinen ja tulee varmasti aina pysymään sellaisena, koska verkostoja on paljon ja niiden tilanne muuttuu jatkuvasti.

Olen jakanut verkostot karkeasti sen mukaan, mitä avainsanoja niiden nettisivuilta löytyy, millaisista aiheista sen jäsenet ovat kiinnostuneita tai mikä on verkoston erityispiirre. Osa näistä voisi olla useammankin kategorian alla. Jokaisen verkoston alla on tieto siitä, kerääkö verkosto/yhdistys jäseniltään jäsenmaksun, Twitter-nimimerkki (jos sellainen on) ja avainsanat, jotka liittyvät kuhunkin verkostoon. Voit siis hakea omia verkostojasi myös avainsanojen avulla.

Ensimmäinen versio (julkaistu 5.9.2022) listasta perustuu ainoastaan Twitterin kautta saamiini ehdotuksiin (suuri kiitos niistä!). Sen sisältö on siis hyvin riippuvainen siitä, millaisia seuraajia minulla (tai minun seuraajillani) on Twitterissä. Tällä hetkellä lista on pitkälti painottunut yhteiskunnallis-humanistisiin verkostoihin, kun taas esimerkiksi matemaattis-luonnontieteelliset alat ovat listassa vielä täysin ilman edustusta.

Täydennän listaa vähitellen ja toivon saavani vinkkejä erityisesti aloitteleville tutkijoille oleellisista verkostoista. Jos haluat minun lisäävän jonkun verkoston tähän listaan, voit lähettää minulle viestin lomakkeella tai ottaa yhteyttä Twitterissä.

Yleiset

Akateeminen Ompeluseura
– Facebook-ryhmä
– ei jäsenmaksua
vertaistuki, naiset

DÅCTA – Doktorandföreningen vid Åbo Akademi rf
– Åbo Akademin väitöskirjatutkijoiden verkosto
– jäsenmaksu: 10 €
– @DactaDoktorand

Edistyksellinen tiedeliitto
– jäsenmaksu: 40 / 25 €
– @tiedeliitto
tiedepolitiikka, korkeakoulupolitiikka

HYVÄT – Helsingin yliopiston väitöskirjatutkijat
– Helsingin yliopiston väitöskirjatutkijoiden verkosto
– jäsenmaksu: 10 €

Kanssatutkimuksen tutkijaverkosto
– Kanssatutkimuksen metodologiasta kiinnostuneiden verkosto
– ei jäsenmaksua

Tohtoriverkosto
– kaikille korkeasti koulutetuille asiantuntijoille avoin verkosto
– jäsenmaksu 30 / 20 €
– @tohtoriverkosto

Alueet

FASA – Suomen Yhdysvaltaintutkimuksen seura ry
– jäsenmaksu: 22 / 15 €
– @fasafinland
Yhdysvallat

VIETS – Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen seura
– jäsenmaksu: 35 / 16 €
– @FAREESVIETS
Venäjä, Itä-Eurooppa

Eläimet

YKES – Yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen seura
– jäsenmaksu: 25 / 15 €
– @ykes_ry
eläintutkimus, eläimet, eläin-ihmis-suhde

Filosofia

Luonnonfilosofian seura
– jäsenmaksu: 30 / 10 €
luonto, filosofia, luonnontieteen filosofia

SFY – Suomen Filosofinen Yhdistys
– jäsenmaksu: 40 / 15 €
– @FilosofinenYhd
filosofia

Hallinto

Focus Localis ry
– jäsenmaksu: 40 / 10 €
– @FocusLocalis
aluehallinto, paikallishallinto, hallinto

Hallinnon tutkimuksen seura
– jäsenmaksu: 38 / 18 €
– @HTseura
hallinto, kunta

Historia

HY – Historiallinen yhdistys
– jäsenmaksu: 12 / 7 €
historia

Lähihistorian tutkimuksen seura
– jäsenmaksu 10 €
– @lahihistoria
lähihistoria, historia

Keskiajan tutkimuksen seura Glossa ry
– jäsenmaksu: 15 / 10 €
– @Glossa_ry
keskiaika

Informaatiotutkimus / Tietojenkäsittelytiede

ITY – Informaatiotutkimuksen yhdistys
– jäsenmaksu: 25 / 10 €
– @ity_ry
informaatiotutkimus, kirjasto, tietopalvelu

TKTS – Tietojenkäsittelytieteen Seura ry
– jäsenmaksu: 40 / 15 €
– tietojenkäsittely

TKTS PhD Candidates Community
– ei jäsenmaksua
vertaistuki, väitöskirjatutkijat, tietojenkäsittely

Kasvatus ja koulutus

ATS – Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura
– jäsenmaksu: 30 / 15 €
– @aikuiskasvatus
aikuiskasvatus

FinEd – Kasvatusalan monitieteinen valtakunnallinen tohtorikoulutusverkosto
– kaikki jäsenyksiköiden väitöskirjatutkijat ja ohjaajat ovat automaattisesti jäseniä
– ei jäsenmaksua
väitöskirjatutkijat, kasvatus

CHERIF – Korkeakoulututkimuksen seura
– jäsenmaksu: 20 €
koulutus, korkeakoulu

Ohjaustutkimus
– Facebook-ryhmä
– ei jäsenmaksua
vertaistuki, ohjaustutkimus

FERA – Suomen kasvatustieteellinen seura ry
– jäsenmaksu: 60 / 35 €
– @kasvatustiede
kasvatus

Kieli ja kulttuuri

FINSSE – Finnish Society for the Study of English
– jäsenmaksu: 20 / 10 €
– @FinsseSoc
englanti, kieli, kirjallisuus, kääntäminen

LaWe – Kielen ja hyvinvoinnin tutkimuskeskus
– ei jäsenmaksua
– @LaWeUTU
kieli, hyvinvointi

LangNet – Kielentutkimuksen tohtorikoulutusverkosto
– kaikki kieliaineiden väitöskirjatutkijat ovat automaattisesti jäseniä
– ei jäsenmaksua
– @langnet_fi
kieli, kirjallisuus, kääntäminen, väitöskirjatutkijat

Kieliverkosto – Kielikoulutuspolitiikan verkosto
– ei jäsenmaksua
– @kieliverkosto
– kielikoulutus, kielikoulutuspolitiikka

Klaara – Selkokielen tutkijoiden verkosto
– ei jäsenmaksua
selkokieli

Kotikielen Seura
– jäsenmaksu: 10 / 5 €
– @Kotikielenseura
suomen kieli

Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys
– jäsenmaksu: 46 / 20 €
– @Puhejakieli
puhe, kieli, vuorovaikutus

Satakieli – Finnish research network on linguistic diversity and the welfare state
– ei jäsenmaksua
kielipolitiikka, saavutettavuus, institutionaalinen vuorovaikutus, selkokieli

SUS – Suomalais-Ugrilainen Seura
– jäsenmaksu: 40 / 20 €
– @SugriSeura
uralilaiset kielet, altailaiset kielet, kulttuuri

Suomen Kielen Seura
– jäsenmaksu: 20 / 5 €
suomen kieli, kulttuuri, kirjallisuus

SKY – Suomen kielitieteellinen yhdistys
– jäsenmaksu: 30 / 15 €
yleinen kielitiede

FiCLA – Suomen kognitiivisen kielitieteen yhdistys
– jäsenmaksu: 25 / 15 €
kieli, kognitio

Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton Opettajien ja Tutkijoiden jaosto
– jäsenmaksu: 160 / 50 €
kääntäminen, tulkkaus

Suomen Slavistipiiri ry
– jäsenmaksu: 23 / 12 €
slaavilaiset kielet, kulttuuri

AFinLa – Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys
– jäsenmaksu: 29 / 19 €
– @AFinLa_ry
soveltava kielitiede

UFY – Uusfilologinen yhdistys
– jäsenmaksu: 25 / 15 €
kieli, saksa, englanti, romaaniset kielet

FNF – Pohjoismaisen filologian yhdistys
– jäsenmaksu: 25 / 10 €
pohjoismaiset kielet, kirjallisuus, kulttuuri

Kulttuuri

HLS – Hymnologian ja Liturgiikan seura
– jäsenmaksu: 20 / 10 €
virsi, jumalanpalvelus

KTS – Kirjallisuudentutkijain Seura – The Finnish Literary Research Society
– jäsenmaksu: 48 / 27 €
kirjallisuus

Kulttuurintutkimuksen seura
– jäsenmaksu: 50 / 25 €
– @kultutseura
kulttuuri

Ruotsinsuomalainen tutkimusverkosto
– Facebook-ryhmä
– ei jäsenmaksua
ruotsinsuomalaisuus

SETS – Suomen Elokuvatutkimuksen seura
– jäsenmaksu: 30 / 15 €
elokuva, elävä kuva, audiovisuaalinen kulttuuri

SES – Suomen etnomusikologinen seura ry
– jäsenmaksu: 35 / 10 €
etnomusikologia, musiikkikulttuuri, musiikki

Oikeus

OYY – Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys ry 
– jäsenmaksu: 42 / 27 / 16 €
– @OYY_ry
oikeussosiologia, oikeus, yhteiskunta

Suomalainen Lakimiesyhdistys
– jäsenmaksu: 76 / 46 / 25 €
– @Lakimiesyhdisty
oikeus

SYS – Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura
– jäsenmaksu: 40 / 20 €
– @SYSry
ympäristöoikeus, oikeus, ympäristö

Politiikka

KATSE – Kansainvälisten suhteiden tutkimuksen seura
– jäsenmaksu: 18 / 10 €
– @KATSE_FISA
kansainväliset suhteet

Kulttuuripolitiikan tutkimuksen seura
– jäsenmaksu: 25 / 15 €
– @kupotuseura
kulttuuripolitiikka

Sosiaalipoliittinen yhdistys ry
– jäsenmaksu: 45 / 20 €
– @sospol_ry
sosiaalipolitiikka

SRTY – Suomen rauhantutkimusyhdistys ry
– jäsenmaksu: 40 / 20 €
rauha, konflikti, maailmanpolitiikka

VTY – Valtiotieteellinen yhdistys
– jäsenmaksu: 50 / 20 €
– @VTY_FPSA
valtio, politiikka

Talous

Kulutustutkimuksen seura
– jäsenmaksu: 30 / 10 €
kulutus, kotitalous, kuluttajakäyttäytyminen

Poliittisen talouden tutkimuksen seura
– jäsenmaksu: 25 €
– @poltal_tutkimus
poliittinen talous

Terveys ja hoiva

HTTS – Hoitotieteiden tutkimusseura
– jäsenmaksu: 50 / 30 €
– @HTTShoitotiede
hoitotiede

ITY – Infektiotautien tutkimusyhdistys
– jäsenmaksu: 25 €
infektiotaudit

KaVa – Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry
– jäsenmaksu: 45 / 25 €
– @KaVatutkijat
gerontologia, vanheneminen, ikääntyminen

KUTKE ry – Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistys
– jäsenmaksu: 25 €
kuntoutus, lääkinnällinen kuntoutus

LTS – Liikuntatieteellinen seura
– jäsenmaksu: 40 / 20 €
– @ltsfi
liikuntatiede, liikuntakulttuuri, liikuntapolitiikka

SLY – Sosiaalilääketieteen yhdistys
– jäsenmaksu: 45 / 20 €
– @Soslaaketiede
sosiaalilääketiede, kansanterveys

Suomen Lihavuustutkijat ry
– jäsenmaksu: 30 / 15 €
– @StudyOfObesity
lihavuus

Suomen ravitsemustieteen yhdistys ry
– jäsenmaksu: 25 / 10 €
– @ravitsemustiede
ravitsemus

Viestintä

Mevi – Media- ja viestintätieteellinen seura ry
– jäsenmaksu: 35 / 15 €
– @mediaviestinta
media, viestintä

Prologos ry
– jäsenmaksu: 30 €
– @Prologos_ry
viestintä, vuorovaikutus

VAKKI ry – Viestinnän tutkijayhdistys
– jäsenmaksu: 10 €
– @VAKKIry
viestintä

Yhteiskunta

ETMU – Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura
– jäsenmaksu: 30 / 20 €
– @ETMUry
etniset suhteet, maastamuutto, maahanmuutto, kotoutuminen

Lapsuudentutkimuksen seura
– jäsenmaksu: 25 €
– @childhoodfi
lapsi, lapsuus, nuoret, nuoriso

Nuorisotutkimusseura ry
– jäsenmaksu: 30 / 10 €
– @Nuorisotutkimus
nuoriso, nuoruus

Rajapinta ry
– ei jäsenmaksua
– @RajapintaCo
informaatioteknologia, yhteiskunta

Westermarck-seura 
– jäsenmaksu?
– @SosiologiaLehti
sosiologia

Ympäristö

AYS – Alue- ja ympäristötutkimuksen seura
– jäsenmaksu: 20 / 0 €
– @Aluejaymparisto
aluetutkimus, ympäristö

RYTS – Rakennetun ympäristön tutkimuksen seura ry
– jäsenmaksu 30 / 0 €
– @RYTS15
kaupunki, rakennettu ympäristö

Suomen Maantieteellinen Seura
– jäsenmaksu: 42 €
– @geography1888
maantiede

YSS – Yhdyskuntasuunnittelun seura
– jäsenmaksu: 50 / 25 €
– @YSS_ry
yhdyskuntasuunnittelu, kaupunkitutkimus, rakennettu ympäristö

YHYS – Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seura ry
– jäsenmaksu: 25 / 12 €
– @yhys_ry
ympäristö, yhteiskunta, ympäristöpolitiikka

Ympäristötieteellinen seura ry
– jäsenmaksu: 24 / 10 €
– @YTYS_FSES_ry
ympäristö, suojelu, ympäristönsuojelu